Tytuł wiadomości: Nie wzrosną stawki za wodę i ścieki w gminie Dobra
(Kategoria: Mierzyn - Szczecin: wiadomości, informacje)
Dodane przez admin
piątek 16 lis 2018 - 15:48:56


Nie wzrosną stawki za wodę i ścieki w gminie Dobra

W czwartek, 15 listopada w klubie w Dobrej odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Dobra, ostatnia w kadencji 2014-2018. Podczas sesji radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, gruntów oraz budowli wykorzystywanych na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia gminy Dobra w wodę i odprowadzania ścieków. Pobieranie podatku od tych nieruchomości wpłynęłoby na podwyższenie opłat za wodę i odbiór ścieków, nawet o ok. 120 zł rocznie od każdego gospodarstwa w gminie.


XXXVII sesja Rady Gminy Dobra odbyła się w siedzibie GCKiB w Dobrej. W sesji uczestniczyli wójt, radni, skarbnik, sekretarz, kierownicy jednostek i wydziałów oraz dyrektorzy szkół.

Podczas sesji radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, gruntów oraz budowli wykorzystywanych na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia gminy Dobra w wodę i odprowadzania ścieków. Pobieranie podatku od tych nieruchomości wpłynęłoby na podwyższenie opłat za wodę i odbiór ścieków. W przypadku opłaty za wodę w 2019 roku cena wzrosłaby z 3,72 zł do 4,06 zł netto, natomiast opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków zostałaby podniesiona o ok. 0,52 zł brutto (ok. 9%). Zwolnienie z podatku ma na celu zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców gminy Dobra.

Dzięki przyjętej większością głosów uchwale nie zmienią się stawki za wodę i ścieki ustalone w połowie 2018 r. na okres 3 lat decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Radni przyjęli też uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.

Radni zapoznali się też z informacjami o wysokości podatku rolnego i podatku leśnego w 2019 r., informacją o podmiotach wyznaczonych do wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych, informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra w roku szkolnym 2017/2018 i sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.10.2018r. do 31.10.2018 r.

To była ostatnia sesja Rady Gminy Dobra w kadencji 2014-2018.

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościXXXVII sesja Rady Gminy Dobra - 15 listopada 2018 r.:

Ta wiadomość pochodzi ze strony Mierzyn 24 - Portal Mieszkańców > Mierzyn > Metropolia Szczecin
( http://mierzyn24.pl/news.php?extend.4192 )