Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Ekoport w gminie Dobra już gotowy


Ekoport w gminie Dobra już gotowy

Zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Dobra. Obiekt powstał przy ulicy Zwierzynieckiej w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Obecnie trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


Gmina Dobra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

W ramach inwestycji wykonano m.in. fundamenty pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów, roboty ziemne, sanitarne, elektryczne, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy betonowe, rampę najazdowo-rozładunkową oraz wiatę stalową i wagę samochodową. Wykonano też ogrodzenie terenu oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawca dostarczył kontenery przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów i wyposażył punkt w kontener socjalno-biurowy dla pracowników obsługujących PSZOK. W chwili obecnej trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oddanie do użytkowania planowane jest na wrzesień 2018 r.

Reklamy Google:


W PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gminy Dobra. Właściciele nieruchomości będą mogli przekazywać do punktu (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji czy odpady zielone (tj. skoszona trawa oraz liście, drobne gałęzie, w miesiącach styczeń, luty choinki),
- odpady opakowaniowe (szklane po środkach spożywczych, z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej, wielomateriałowe po artykułach spożywczych, foliowe, papierowe, metalowe),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688 z późn. zm.), powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (tj. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyłączeniem przemysłowych, elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem); odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być kompletne - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemniku na zmieszane odpady komunalne (w szczególności stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe.),
- zużyte opony w ilości do 12 szt. rocznie na gospodarstwo/nieruchomość (tj. opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
- akumulatory i zużyte baterie,
- przepracowane oleje silnikowe, smarowe,
- świetlówki, żarówki,
- zużyte tonery i kartridże,
- nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty),
- tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe),
- przeterminowane leki i opakowania po nich, powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, będących w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) odpadami medycznymi,
- chemikalia i opakowania po nich czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, lepiszcza, materiały konserwująco impregnujące w wyłączeniem odpadów, których sposób zagospodarowania określają odrębne przepisy); odpady te przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK,
- drobne odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 100 kg rocznie na nieruchomość.

Do PSZOKu nie będą przyjmowane:

- zmieszane odpady komunalne oraz odpady powstające i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpady zielone (skoszona trawa oraz liście, przycięte gałęzie, krzewy itp.) od firm świadczących usługi pielęgnacji ogrodów (będących wytwórcami odpadów),
- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie zawierających substancje niebezpieczne w szczególności: papę, smołę, asfalt, eternit, watę szklaną oraz odpady powyżej ilości określonej limitem,
- wszelkiego rodzaju elementy i instalacje budowlane będące w trakcie normalnego użytkowania trwale połączonych z nieruchomością (w szczególności deski, belki, panele, płoty, grzejniki, płyty, rolety), części samochodowe,
- odpady zielone zawierające zanieczyszczenia natury nieorganicznej (ziemię i kamienie), resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spalaniu,
- zużyte opony w ilości ponad ustalony limit.

Magazynowanie odpadów będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. będzie prowadzone w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, w szczególności pracowników PSZOKu oraz osób z punktu korzystających. Przewiduje się zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów np. odpady z papieru i tektury będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo planowane jest wyposażenie PSZOKu w specjalistyczny, szczelny kontener na odpady niebezpieczne, kontener magazynowy dla przedmiotów do ponownego użycia. W magazynie tym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych. Dla mieszkańców gminy Dobra wykonana zostanie ścieżka edukacyjna w formie tablic dot. tematyki gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie w czytelny sposób opisany.

Całość przedstawionych działań pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Źródło: Monika Buczek, UG Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościPSZOK w gminie Dobra:

Zobacz artykuły powiązane:

Trwa budowa ekoportu
w gminie Dobra


Przy ulicy Zwierzynieckiej w Dobrej trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Obiekt powstaje w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Prace budowlane mają się zakończyć do 31 maja.Budowa ekoportu
w gminie Dobra


Rozpoczęła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Dobra. Ekoport powstaje przy ulicy Zwierzynieckiej w Dobrej, w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt.Punkt zbiórki odpadów
w gminie Dobra


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w naszej gminie powstanie w okolicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. W październiku poznamy firmę, która przygotuje koncepcję i dokumentację projektową inwestycji oraz uzyska pozwolenie na budowę.

piątek 13 lip 2018 - 18:59:09 | Komentarze: 0
Szybkie drukowanie

szukaj w Mierzynie

Mierzyn - usługi/firmy

przychodnie.jpg
Przychodnie
Medycyny Rodzinnej
Zapraszamy naszych Pacjentów na pierwsze bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
- wzw B. Szczecin-Gumieńce,
ul. Lubelska 29, tel. +48 91 486 80 80.

DENTAMEDICA.jpg
Mierzyn, ul. Topolowa 1i
tel. +48 691 211 449, +48 733 211 449
+48 91 38 31 361
Dentamedica to gabinety stomatologiczno-implantologiczne
w Mierzynie, w których najnowocześniejszy sprzęt
i technologie w połączeniu z wiedzą
i doświadczeniem lekarzy, zapewnią Państwu kompleksowe leczenie
i pełną satysfakcję
. Oferujemy pełen zakres usług dentystycznych.

chmurka.jpg
Przedszkole Poranna Chmurka
Mierzyn, ul. Poranna 4
Integracyjne Przedszkole Poranna Chmurka to placówka położona na granicy Szczecina i Mierzyna. Za cel obraliśmy sobie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami sensorycznymi. Pielęgnujemy indywidualność i rozwijamy ją. Zapewniamy rodzinną atmosferę, fachową kadrę realizującą program dydaktyczno-wychowawczy i dbającą szczególnie o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci. www.porannachmurka.pl
agmed.jpg
CENTRUM MEDYCZNE AGMED
Mierzyn, ul. Grafitowa 4
Dobra, ul. Graniczna 24A
Lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych, pediatra, stomatolog, ginekolog, dermatolog, laryngolog, okulista. Wizyty prywatne u ortopedy, ortodonty i z zakresu med. pracy. Mierzyn: +48 91 48 33 808,
Dobra: +48 91 311 33 01.

elite.jpg


McDonalds.jpg

AGD.jpgSpecjalizujemy się w naprawie pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, płyt ceramicznych, indukcyjnych wszystkich firm. Oferujemy również montaż nowych urządzeń. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy! Zadzwoń: +48 601 758 120

thomas.jpg
Thomas.biz.pl
Mierzyn Lubieszyńska 34
Prowadzimy sprzedaż maszyn i urządzeń ogrodowych, elementy wyposażenia ogrodów (ryby, pokarm, akcesoria do oczek wodnych). W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne maszyny oraz środki do utrzymania czystości. Możliwość wypożyczania sprzętu ogrodniczego.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń:
+48 501 585 105. więcej

reklama

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji:
+48 513 867 408.

reklama.jpg
Reklama w portalu Mierzyn24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Mierzyn24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej
Redakcja Mierzyn24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu Mierzyn24.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zapoznaj się z Regulaminem.
Serwisy partnerskie:
Konstancin-Jeziorna | Wiadomości z Konstancina | Mapa Konstancina | Kalendarz wydarzeń | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Swarzędz | Wiadomości ze Swarzędza | Mapa Swarzędza | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm ze Swarzędza i Poznania | Reklama w portalu
Szczecin - Bezrzecze | Wiadomości z Bezrzecza | Mapa Bezrzecza | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu
Szczecin - Gumieńce | Wiadomości z Gumieniec | Mapa Gumieniec | Forum sąsiedzkie | Miejscówka | Informator | Katalog firm z Gumieniec i Szczecina | Reklama w portalu
Gdańsk - Osowa | Wiadomości z Osowej | Mapa Osowej | Sport w Osowej | Forum sąsiedzkie | Tu mieszkamy | Przydatne informacje | Katalog firm | Reklama w portalu